Prevádzkovateľ:

NEWDAWN s.r.o.
Hviezdoslavov 897
930 41 Hviezdoslavov
Slovenská republika

Fakturačné údaje:

IČO: 54110556
Spoločnosť nie je platcom DPH.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 50216/T

Bankové spojenie: Tatra banka
IBAN: SK68 1100 0000 0029 4111 7365
SWIFT: TATRSKBX

Kontaktné údaje a reklamácia:

Telefón: +421 949 105 952
Email:    reklamacia@najlacnejsiekolobezky.sk

Orgány dozoru a dohľadu:

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Trhová 243/2, 917 01 Trnava – www.soi.sk