Prevádzkovateľ:

NEONFLUX  s.r.o.
Hviezdoslavov 897
930 41 Hviezdoslavov
Slovenská republika

Fakturačné údaje:

IČO: 53 908 163
Spoločnosť nie je platcom DPH.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 49596/T

Bankové spojenie: VÚB banka
IBAN: SK66 0200 0000 0044 8234 3054
SWIFT: SUBASKBX

Kontaktné údaje a reklamácia:

Telefón: +421 949 105 952
Email:    reklamacia@najlacnejsiekolobezky.sk

Orgány dozoru a dohľadu:

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Trhová 243/2, 917 01 Trnava – www.soi.sk